Moderný životný štýl spojený so spracovanými potravinami, vystaveniu širokému spektru chemikálií a nedostatku pohybu hrá dôležitú úlohu pri indukcii oxidačného stresu, ktorý môže zrýchliť starnutie a spôsobiť rozvoj vážnych civilizačných chorôb. Oxidačný stres je jav spôsobený nerovnováhou medzi produkciou voľných radikálov v bunkách a tkanivách a schopnosťou organizmu pôsobiť proti ich škodlivým účinkom alebo ich detoxikovať neutralizáciou antioxidantmi.

Čo sú voľné radikály?

Voľný radikál je molekula obsahujúca kyslík, ktorá má jeden alebo viac nespárených elektrónov, vďaka čomu je vysoko reaktívna s inými molekulami. Aktivácia imunitných buniek, zápal, ischémia, infekcia, rakovina, nadmerné cvičenie, psychický stres a starnutie sú zodpovedné za endogénnu produkciu voľných radikálov. Exogénna produkcia voľných radikálov môže nastať v dôsledku vystavenia environmentálnym znečisťujúcim látkam, ťažkým kovom (kadmium, ortuť, olovo, železo a arzén), niektorým liekom (cyklosporín, takrolimus, gentamycín a bleomycín), chemickým rozpúšťadlám, vareniu (údené mäso, použitý olej a tuk), cigaretový dym, alkohol a UV žiarenie. Keď tieto exogénne zlúčeniny preniknú do tela, sú degradované alebo metabolizované a ako vedľajšie produkty vznikajú voľné radikály.

Voľné radikály môžu následne chemicky interagovať s molekulami v bunkách, ako je DNA, proteíny alebo lipidy, a kradnúť ich elektróny, aby sa stabilizovali. To následne destabilizuje tieto bunkové molekuly, ktoré potom hľadajú a kradnú elektrón ďalšej molekule, čím spúšťajú veľký reťazec reakcií voľných radikálov. Nie všetky reaktívne formy kyslíka sú pre telo škodlivé. Keď sú voľné radikály udržiavané v nízkych alebo stredných koncentráciách, hrajú pre organizmus niekoľko prospešných úloh. Sú napríklad potrebné na syntetizovanie niektorých bunkových štruktúr a obranný systém hostiteľa ich využíva na boj proti patogénom.

Čo sú antioxidanty?

Každá bunka, ktorá využíva enzýmy a kyslík na vykonávanie funkcií, je vystavená tvorbe a reakciám voľných radikálov kyslíka, ktoré majú potenciál spôsobiť bunke vážne poškodenie. Antioxidanty sú molekuly prítomné v bunkách, ktoré bránia týmto reakciám darovaním elektrónu voľným radikálom bez toho, aby sa samy destabilizovali.

Nerovnováha medzi tvorbou voľných radikálov a antioxidantov je základom oxidačného stresu.

Poškodené spôsobené oxidačným stresom

Oxidačný stres môže poškodiť bunky, proteíny a DNA, čo môže prispieť k starnutiu. Môže tiež hrať úlohu pri rozvoji celého radu zdravotných stavov vrátane cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení, syndrómu chronickej únavy, aterosklerózy, zápalových ochorení, rakoviny a neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba.

Antioxidačná aktivita prírodných humínových kyselín

Prírodné humínové kyseliny sa vyznačujú antioxidačnými vlastnosťami najmä vďaka vysokému obsahu hydroxylových a fenolových funkčných skupín vo svojej štruktúre. Tieto skupiny sa totiž môžu správať ako donory alebo akceptory elektrónov v závislosti od redoxného stavu organizmu. Prírodné humínové kyseliny sú tak schopné neutralizovať voľné radikály a najúčinnejšie práve najtoxickejší hydroxylový radikál.

Prírodné humínové kyseliny vykonávajú väčšinu svojej práce v GIT (gastrointestinálnom trakte), kde vedia potláčať rozmnožovanie patogénnych a podmienečne patogénnych mikroorganizmov, ktoré, ako sa ukazuje, hrajú veľkú rolu pri rozvíjaní oxidačného stresu. Taktiež podporujú prospešné probiotické mikroorganizmy. Tie metabolizujú cholesterol a žlčové kyseliny, čím znižujú ich spätnú resorpciu v rámci ich enterohepatálneho cyklu. Organizmus to núti vytvárať ďalší cholesterol a žlčové kyseliny v biosyntetickom procese, pri ktorom sa využívajú práve hydroxylové radikály, čím dochádza k ich znižovaniu.