Najväčší problém predstavuje toxicita

Intenzívna priemyselná a banská činnosť ľudstva ako aj slabé environmentálne cítenie má rozsiahly negatívny dopad na životné prostredie Zeme. Spodné vody, pôdy ako aj ovzdušie zamorené rôznymi toxickými látkami (ťažké kovy, metaloidy, dioxíny, PCB atď.) sa priamo odzrkadlujú na kvalite našich potravín a nášho zdravia.

Toxicita blokuje činnosť enzýmov, ktoré zabezpečujú všetky životné deje v organizme. Súčasne pôsobí silne oxidačne, pričom vyčerpáva antioxidačnú obranu organizmu. Výsledkom ich pôsobenia je znížená odolnosťou organizmu a tým zvýšená chorobnosť. Vysoká expozícia organizmu ťažkým kovom (Pb, Cd, As, Ni) zapríčiňuje vyšší výskyt rôznych ochorení, vrátane rakoviny (obličiek, pľúc, žalúdka, pŕs a prostaty). Negatívny dopad uvedených prvkov na zdravie obyvateľstva v postihnutej oblasti závisí nielen od ich množstva ale aj faktorov, ktoré vplývajú na ich príjem cez potraviny, vodu a ovzdušie.
Detoxikácia subjektov životného prostredia a následné zabezpečenie ľudstva dostatočným množstvom zdravotne nezávadných potravín je preto prioritné.
Produkcia väčšieho množstva zdravých a kvalitných potravín priamo súvisí so zdravím a kvalitou orných pôd, poľnohospodárskej úrody a živočíšnej produkcie – inak povedané – zdravím celého potravinového reťazca.

RIEŠENIE: VÝROBKY NA BÁZE PRÍRODNÝCH HUMÍNOVÝCH KYSELÍN
Riešenie problému ozdravenia potravinového reťazca však musí zohľadniť všetky faktory, ktoré ho ovplyvňujú a zamerané najmä na zabezpečenie potravinového reťazca v systéme pôda – rastlina – zviera – produkt – človek, pri súčasnom obmedzení ďalšieho znečistenia, ktoré ľudstvo naďalej neustále produkuje.
Výsledky výskumov posledného desaťročia ukazujú, že nám v tom môžu významne pomôcť humínové kyseliny, ktoré v systéme pôda – rastlina – zviera – produkt – človek môžu pôsobiť nielen ako intenzifikačný faktor, ale i zdravotné riziká znižujúci prostriedok. Príjem humínových kyselín nielen redukuje vstrebávanie ťažkých kovov a iných toxických látok, ale zároveň posilňuje imunitný systém doplnením potrebných stopových prvkov a minerálnych látok do organizmu.

Spoločnosť HUMAC s.r.o. v Košiciach sa od svojho vzniku v roku 2008 zameriava na vytvorenie takého radu produktov na báze aktivovaných prírodných humínových kyselín, ktoré prispievajú k ozdraveniu celého potravinového reťazca pôda – rastliny – zvieratá – človek.

Všetky produkty firmy sú vyrábané v 100% prírodnej kvalite z humínových látok získaných ťažbou leonarditu z ložiska, ktoré je majetkom konzorcia firiem s účasťou aj našej spoločnosti. V súčasnosti sme výrobcom výrobkov pre pôdu vo forme pôdnych kondicionérov, pre zvieratá veterinárne prípravky, kŕmne suroviny, špecifické výrobky na znižovanie toxicity životného prostredia a výživové doplnky na humánne použitie.

Sme registrovaným krmivárskym podnikom s číslom SK 100900, C1V, E so sídlom v Rešici pri Košiciach. Produkty HUMAC® sú vyrábané s certifikátom HACCP a GMP+ FSA.