Čo sú prírodné humínové kyseliny?

Humínové kyseliny sú najsilnejšie chelátotvorné prírodné látky so schopnosťou viazať ťažké kovy a toxíny do chelátových väzieb. Vznikajú biologickou a chemickou dekompozíciou organickej hmoty (hlavne rastlín) a syntetickou aktivitou mikroorganizmov. Sú prírodnou zložkou pôdneho humusu, vyskytujú sa v orných pôdach, liečivých bahnách, rašeline a najčastejšie v oxihumolite (50-80%). Ich komplexná štruktúra a vysoká biologická aktivita má preukázatelne rozsiahle priaznivé účinky na živé organizmy a preto má ich aplikácia široké využitie:

  • Predchádzajú vstrebávaniu rôznych toxínov (napr. mykotoxíny), xenobiotiká (polycyklické aromatické uhľovodíky);
  • Chránia pred pôsobením radiácie;
  • Protizápalové účinky nastávajú inhibíciou produkcie cytokínov;
  • Antioxidačný účinok je založený na inaktivácii voľných radikálov;
  • Štúdie preukázali antivírusový účinok pri rôznych vírusových infekciách (HIV, HPV atď.).

Prírodné humínové kyseliny v našich prípravkoch pochádzajú z jedného z najkvalitnejších ložísk leonarditu na svete, ktoré neboli kontaminované ťažkými kovmi. Všetky výrobky obsahujú vysoké množstvo prírodných, chemicky neupravovaných humínových kyselín, min. 40 % (m/m), ktoré majú silné detoxikačné účinky a kapacitu dopĺňať chýbajúce minerálne látky a stopové prvky do živých organizmov.

Od roku 2008 je činnosť našej spoločnosti zameraná na vývoj a výrobu výlučne prírodných produktov zo surovín obsahujúcich kvalitné prírodné humínové kyseliny. Naše výrobky sú špeciálne vyvinuté na zníženie emisií v živočíšnej výrobe a zníženie množstva ťažkých kovov a toxínov v životnom prostredí v systéme pôda – rastlina – zviera – produkt – človek.

Naše výrobky sú upravované výlučne mechanicky, pre zabezpečenie najvyššej účinnosti pre jednotlivé články reťazca. Majú za cieľ bojovať s jadrom problémov, ktorým je vysoká prítomnosť ťažkých kovov a iných toxických látok, čo sa dlhodobým používaním môže prejaviť aj na ústupe sekundárnych príznakov. Po obmedzení toxikácie sa živé organizmy zotavia a stanú sa opäť plnohodnotnou súčasťou životného prostredia a zdravým článkom potravinového reťazca. Prípravky HUMAC® pôsobia na zvýšenie úrodnosti pôdy, objemu živočíšnej produkcie, ale pritom znižujú obsah zdraviu škodlivých látok v potravinách a zabezpečujú zdravie pôd, rastlín, zvierat i ľudí, čím pomáhajú naplniť cieľ ozdravenia potravinového reťazca.

Prečo sú aktivované prírodné humínové kyseliny jedinečné?

Prírodné humínové kyseliny vo výrobkoch HUMAC® aktivujeme vlastným špeciálnym technologickým postupom pre zabezpečenie ich vyššej účinnosti. Touto mechanickou aktiváciou dosahujeme pre organizmus biologicky dostupnejšie humínové kyseliny, ktoré efektívne chránia zdravie všetkých článkov potravinového reťazca.