Výrobky HUMAC® nie sú jednoducho len produkty s humínovými kyselinami,

ale obsahujú prírodné humínové kyseliny spracované našou vlastnou technológiou, tzv. aktiváciou za účelom zvýšenia ich prirodzených účinkov. Pri aktivácii nedochádza k ich chemickej zmene, pretože nevyužívame extrakciu humínových kyselín formou humínových solí, ako sa to bežne využíva u väčšiny podobných produktov. Vieme, že zmena prírodných humínových kyselín na humínové soli zvýši ich čistotu a rozpustnosť vo vode, no zároveň zníži až takmer odstráni všetky ich prirodzené pozitívne účinky. Preto sme v spoločnosti HUMAC s.r.o. zvolili iné postupy, ktoré nielen zachovávajú prirodzené účinky humínových kyselín, ale ešte ich znásobujú.

Čo sú prírodné humínové kyseliny?

Humínové kyseliny sú najsilnejšie chelátotvorné prírodné látky so schopnosťou viazať ťažké kovy a toxíny do chelátových väzieb. Vznikajú biologickou a chemickou dekompozíciou organickej hmoty (hlavne rastlín) a syntetickou aktivitou mikroorganizmov. Sú prírodnou zložkou pôdneho humusu, vyskytujú sa v orných pôdach, liečivých bahnách, rašeline a najčastejšie v oxihumolite (50-80%). Ich komplexná štruktúra a vysoká biologická aktivita má preukázatelne rozsiahle priaznivé účinky na živé organizmy a preto má ich aplikácia široké využitie:

  • Predchádzajú vstrebávaniu rôznych toxínov (napr. mykotoxíny), xenobiotiká (polycyklické aromatické uhľovodíky);
  • Chránia pred pôsobením radiácie;
  • Protizápalové účinky nastávajú inhibíciou produkcie cytokínov;
  • Antioxidačný účinok je založený na inaktivácii voľných radikálov;
  • Štúdie preukázali antivírusový účinok pri rôznych vírusových infekciách (HIV, HPV atď.).

Prírodné humínové kyseliny v našich prípravkoch pochádzajú z jedného z najkvalitnejších ložísk leonarditu na svete, ktoré neboli kontaminované ťažkými kovmi. Všetky výrobky obsahujú vysoké množstvo prírodných, chemicky neupravovaných humínových kyselín, min. 40 % (m/m), ktoré majú silné detoxikačné účinky a kapacitu dopĺňať chýbajúce minerálne látky a stopové prvky do živých organizmov.

Od roku 2008 je činnosť našej spoločnosti zameraná na vývoj a výrobu výlučne prírodných produktov zo surovín obsahujúcich kvalitné prírodné humínové kyseliny. Naše výrobky sú špeciálne vyvinuté na zníženie emisií v živočíšnej výrobe a zníženie množstva ťažkých kovov a toxínov v životnom prostredí v systéme pôda – rastlina – zviera – produkt – človek.

Naše výrobky sú upravované výlučne mechanicky, pre zabezpečenie najvyššej účinnosti pre jednotlivé články reťazca. Majú za cieľ bojovať s jadrom problémov, ktorým je vysoká prítomnosť ťažkých kovov a iných toxických látok, čo sa dlhodobým používaním môže prejaviť aj na ústupe sekundárnych príznakov. Po obmedzení toxikácie sa živé organizmy zotavia a stanú sa opäť plnohodnotnou súčasťou životného prostredia a zdravým článkom potravinového reťazca. Prípravky HUMAC® pôsobia na zvýšenie úrodnosti pôdy, objemu živočíšnej produkcie, ale pritom znižujú obsah zdraviu škodlivých látok v potravinách a zabezpečujú zdravie pôd, rastlín, zvierat i ľudí, čím pomáhajú naplniť cieľ ozdravenia potravinového reťazca.