Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu humac.sk platí zákonná záručná doba. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, keď Kupujúci tovar zaplatí a prevezme od Predávajúceho.

U väčšiny online produktov Predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garanciu vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.) má Kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru Predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktorý bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú primerané finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje Kupujúci prevzatím tovaru.