Humínové kyseliny

Tak ako u ľudí, aj u zvierat sú stále častejšie pozorované civilizačné choroby. Sú spôsobené vo veľkej miere aj rôznymi toxínmi (chemikálie, ťažké toxické kovy, plesne a iné škodliviny), ktoré sa nachádzajú v krmive, vo vode, vo vzduchu, ktorým sa nevieme vyhnúť my ani naše zvieratá.

Je to obrovská záťaž na imunitný systém, ktorý sa potom ťažšie vyrovnáva s inými ochoreniami.

Preto je veľmi dôležitá pravidelná detoxikácia organizmu, podpora imunitného systému, ktorá je základom pre šťastný a vyvážený život.

Produkty HUMAC s obsahom humínových kyselín podporujú zdravie našich zvierat 100 %nou silou prírody.