Chov ošípaných na Slovensku po rokoch nekontrolovaného úpadku domácich chovateľov a totálneho prepadu sebestačnosti v produkcii bravčového mäsa, sa stal dôležitou témou agro potravinárskej produkcie.