Už viac ako 15 rokov pracuje tím odborníkov na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci so slovenským výrobcom produktov na báze prírodných huminových kyselín na možnostiach praktickej aplikácie výskumu huminových kyselín v chovoch hospodárskych zvierat.