V experimente boli jednodňové kurčatá COBB 500 rozdelené do dvoch skupín po 40 ks. Prvá skupina bola kŕmená štandardným krmivom, experimentálnej skupine bolo primiešavaných 0,6 % HUMAC Natur. Raz za týždeň boli všetky kurčatá zvážené a po 39 dňoch výkrmu boli zabité a analyzované: jatočný výťažok, hmotnosť pŕs a stehien.

V experimente bola telesná hmotnosť kurčiat kŕmených stravou suplementovanou humínovými kyselinami porovnateľná s kontrolnou skupinou bez humínových kyselín v strave. Jatočná hmotnosť a jatočná výťažnosť boli výrazne vyššie v experimentálnej skupine kŕmenej HUMACom. Hodnoty výťažnosti prsníka a stehna boli v oboch skupinách porovnateľné. Výhodou bola nižšia spotreba krmiva pri suplementácii HUMACom. Niet pochýb o tom, že humínové kyseliny majú mnohé priaznivé účinky na produkčné parametre a javia sa ako vhodný nenutričný prostriedok pri výrobe hydinového mäsa.

Marcinčáková, D. et al. (2015) ‘Effect of supplementation of the diet with humic acids on growth performance and carcass yield of broilers.’, Folia Veterinaria, 59, pp. 165–168.