V experimente boli použité dva rôzne druhy HUMACu: AFM a Monogastric (obohatený o kyselinu mravčiu). 120 k broilerov COBB 500 bolo rozdelené do troch skupín. Boli kŕmené 38 dní štandardnými krmivami BR1-BR3. Experimentálnym zvieratám boli pridávané humínové látky v množstve 0,7%.

Z výsledkov, ktoré boli získané, možno povedať, že suplementácia oboma druhmi HUMACU výrazne ovplyvnila zloženie a kvalitu prsného mäsa. Znížil sa obsah mäsového tuku a pH a mäso malo svetlejšiu farbu. Zaznamenali tiež významný vplyv pridávania HUMACu na kvalitu mäsa počas skladovania. Oxidačná stabilita a senzorické premenné mäsa boli lepšie v porovnaní s kontrolou. Pri hodnotení prirodzenej a acidifikovanej formy HS na kvalitu mäsa prsnej svaloviny sme pozorovali porovnateľný efekt. Zlepšený účinok acidifikovanej formy HS na rastové parametre ani kvalitu mäsa sa nepotvrdil.

Prídavok 0,7% prírodného HS predstavuje dobrý potenciál pre výrazné zvýšenie kvality produkovaného mäsa, ako aj pre potenciálne zlepšenie rastových parametrov hydiny.

Hudák, M. et al. (2021) ‘Effect of broilers chicken diet supplementation with natural and acidified humic substances on quality of produced breast meat’, Animals, 11(4), pp. 1–15. doi: 10.3390/ani11041087.