Dešifrovanie účinnosti humínových látok a biouhlia modifikovaných digestátov na kvalitu pôdy a akumuláciu rastlinnej biomasy

Digestát (vyhnitý biokal) získaný z bioplynového zariadenia zo spracovania gastroodpadu sa zmiešal s úpraveným biouhlím a HUMACom v tesne uzavretých uzatvárateľných sudoch s objemom 50 l a zmes sa inkubovala…

Čítať viacDešifrovanie účinnosti humínových látok a biouhlia modifikovaných digestátov na kvalitu pôdy a akumuláciu rastlinnej biomasy

Vplyv doplnku stravy brojlerov s prírodnými a okyslenými humínovými látkami na kvalitu produkovaného prsného mäsa

V experimente boli použité dva rôzne druhy HUMACu: AFM a Monogastric (obohatený o kyselinu mravčiu). 120 k broilerov COBB 500 bolo rozdelené do troch skupín. Boli kŕmené 38 dní štandardnými krmivami BR1-BR3. Experimentálnym zvieratám…

Čítať viacVplyv doplnku stravy brojlerov s prírodnými a okyslenými humínovými látkami na kvalitu produkovaného prsného mäsa

Vplyv doplnenia stravy humínovými kyselinami na rastovú výkonnosť a jatočnú výťažnosť brojlerov

V experimente boli jednodňové kurčatá COBB 500 rozdelené do dvoch skupín po 40 ks. Prvá skupina bola kŕmená štandardným krmivom, experimentálnej skupine bolo primiešavaných 0,6 % HUMAC Natur. Raz za týždeň…

Čítať viacVplyv doplnenia stravy humínovými kyselinami na rastovú výkonnosť a jatočnú výťažnosť brojlerov

To je nateraz všetko

Už toho viac nie je