Rozsiahla kontaminácia životného prostredia nebezpečnými látkami je čoraz závažnejší problém, ktorý sa týka aj pôdy vo vašej záhrade. Ako sa dostali škodlivé látky do vašej záhrady a ako sa ich zbaviť?

Kontaminovaná pôda = kontaminované potraviny

Myslime na to, že pôda je hlavným zdrojom našich potravín, ktoré denne konzumujeme. Je fakt, že škodlivé látky, ktoré sa nachádzajú v pôde prenikajú aj do rastlín a ich plodov, ktoré konzumujeme. Sú to hlavne toxické ťažké kovy, rezíduá pesticídov, PCB a iné kontaminanty, ktoré ohrozujú naše zdravie. Tieto látky sa v pôde nerozkladajú prirodzenou cestou ale naopak, hromadia sa v nej. Podľa prieskumu LUCAS Európskeho centra údajov o pôde bolo na našom území odobratých 60 až 80% vzoriek pôdy s nadprahovou koncentráciou ťažkých kovov. Dobrá správa je, že existuje prírodné riešenie, ktoré ochráni našu pôdu a zdravie pred negatívnym vplyvom týchto kontaminantov.

Je aj vaša pôda kontaminovaná?

Znečistenie životného prostredia sa týka každého jedinca – každý článok potravinového reťazca. Keďže je pre zdravie človeka konzumácia zdravotne nezávadných potravín veľmi dôležitá, ochrana potravinového reťazca pred kontamináciou hrá kľúčovú úlohu. 

V dôsledku toxických priemyselných úletov alebo intenzívnej aplikácie chemikálií (pesticídov, herbicídov a pod.) je zamorenie pôdy zrejmé, niekedy sa však nadmerná kontaminácia môže na pôde prejaviť aj ako: 

  • zlá štruktúra pôdy (napr. tvrdá ílovitá zem a ťažko obrábateľná pôda, príliš hustá alebo príliš voľná pôda)
  • zlé zadržiavanie vody v pôde
  • nedostatok živín v pôde
  • erózia pôdy
  • znížený rast rastlín
  • poškodené korene rastlín
  • znížená schopnosť rastlín prijímať vodu a živiny (prejavuje sa spomalením rastu, vädnutím, žltnutím listov alebo vyschnutím rastlín)
  • nekvalitná úroda

Vyčistiť pôdu v záhrade nie je až také zložité ako si možno myslíte

K ozdraveniu prvej zastávky potravinového reťazca – pôdy – môžete prispieť aj vy vo svojej záhrade. Jednoduchým ošetrením pôdy humínovými kyselinami prítomnými v prírodnom prípravku HUMAC® Agro zabránite prenikaniu škodlivých látok z pôdy do rastlín a ich plodov. Výsledkom bude, že vo vašich s láskou pestovaných plodinách znížite obsah nežiaducich látok, ktoré by inak škodili vášmu organizmu. Na váš stôl sa tak dostane len a len bohatá úroda zeleniny a ovocia bez zdraviu nebezpečných kontaminantov.

Ako to funguje?

Základom detoxikačného účinku HUMAC® Agro na pôdu vo vašej záhrade je schopnosť humínových kyselín imobilizovať široké spektrum toxínov prostredníctvom ich chemickej väzby do komplexov nevyužiteľných pre rastliny. Zabránia tak prenikaniu škodlivých látok z pôdy do rastlín a ich plodov.

Toto 100% prírodné riešenie sme navrhli pre každý typ pôdy a plodín. Jeho aplikácia je jednoduchá a vhodná počas celého roka nielen ako pôdny detoxikant ale aj pre stimuláciu úrodnosti a pri pestovaní biopotravín. Prípravok je vhodný aj pre oživenie pôd bez ornice a jalové pôdy, prípravu kompostu aj pre zvýšenie efektívnosti aplikácie maštaľného hnoja.


Už od roku 2008 sa zaoberáme výskumom a vývojom výrobkov na báze aktivovaných prírodných humínových kyselín, ktoré prispievajú k ozdraveniu pôdy ako aj ostatných článkov potravinového reťazca.