V dnešnom uponáhľanom svete je ľahké uprednostniť naše každodenné povinnosti pred zdravím. Zanedbávanie našej pohody však môže mať z dlhodobého hľadiska závažné následky. Dobré zdravie je základom plnohodnotného života a prevencia je kľúčom k jeho udržaniu. Tým, že podnikneme proaktívne kroky na ochranu nášho fyzického, duševného a emocionálneho zdravia, môžeme nielen predchádzať chorobám, ale aj zlepšiť celkovú kvalitu nášho života. V tomto článku sa pozrieme na spôsob prevencie prostredníctvom prírodných humínových kyselín a na to, ako nám môžu pomôcť viesť zdravší život.

Naši predkovia pozorovali blahodarné účinky humínových kyselín na svojom tele, dnes opäť objavujeme toto vzácne bohatstvo z prírody. Ich pozitívne účinky sú známe pri liečbe celého radu ochorení, ako sú zápaly rôznych orgánov, gastrointestinálne ochorenia, otravy, rakovina, cukrovka, infekčné ochorenia, anémia a pod.

Prírodné humínové kyseliny sú vedľajším produktom 70 miliónov rokov starého geologického procesu. K humifikácii dochádza, keď sa správna kombinácia organickej hmoty spojí s určitými geologickými podmienkami. Humáty sa formujú, keď sa starodávne morské riasy, rastliny, vegetácia a ovocné stromy časom stláčajú a zanechávajú nám humínové kyseliny bohaté na minerály a stopové prvky, ktoré výrazne prospievajú ľudskému zdraviu.

Ich vzácny pôvod z nich vytvára prírodnú zásobáreň všetkých biogénnych prvkov a prírodných aminokyselín v tzv. chelátových väzbách ako aj vo forme komplexných zlúčenín. Z nich sú stavané živé organizmy, teda aj ľudský organizmus, preto sú v týchto živých systémoch nezastupiteľné pre správne fungovanie celého organizmu, hlavne imunitného systému. V prírode sú síce všadeprítomné, nakoľko sú súčasťou humusu v pôde, ale ich najvyšší výskyt je v leonardite s obsahom až 60-80%. 

Najúčinnejším spôsobom ako svojmu telu dodať humínové kyseliny je výberom organických výživových doplnkov rady HUMAC® Nativ s vysokým obsahom aktivovaných prírodných humínových kyselín získaných práve z leonarditu. Zdrojom leonarditu v našich výrobkoch je vzácne ložisko u našich južných susedov, z ktorého ho po technicky náročnej ťažbe privážame domov na Slovensko, kde ho spracúvame bez chemických úprav. Pri našich výrobkoch sa nejedná o masovú výrobu, keďže zdrojom našich prírodných humínových kyselín je vzácne ložisko v Maďarsku s obmedzeným množstvom leonarditu v najvyššej kvalite, z ktorého výrábame výhradne prípravky na humánne použitie. Jeho ťažba je mimoriadne náročná a nákladná a jej následné spracovanie je tiež komplexný proces, ktorý je výsledkom 15 ročného výskumu našej spoločnosti.

Tu je 5 hlavných dôvodov, prečo by Vaše telo mohlo mať úžitok z pridania prírodných humínových kyselín na poličku výživových doplnkov:

1. Doplnenie esenciálnych mikro, makro a stopových prvkov: Humínové kyseliny obsahujú všetky prírodné aminokyseliny a biogénne prvky vo väzbách na cheláty

Váš imunitný systém potrebuje primeranú výživu, aby mohol fungovať maximálne efektívne. Musí mu byť dodávaný celý rad živín, ako aj kľúčové imunitné minerály (horčík, zinok, meď, jód, železo a selén), ktoré si telo nedokáže vytvoriť samo. Pre správne fungovanie celého organizmu je potrebné udržiavať hladinu všetkých biogénnych prvkov v organizme na optimálnej úrovni a nezameriavať sa len na určité prvky. Naše celkové zdravie, vitalita a imunita môžu byť limitované množstvom jedného prvku, hoci človek pravidelne dopĺňa všetky ostatné.

Humínové kyseliny obsahujú v prístupnej forme v tzv. chelátových väzbách prírodných aminokyselín všetky biogénne prvky aj vo forme komplexných zlúčenín. Dokážu tak zabezpečiť imunitnú odozvu organizmu, čoho následkom je zvýšená obranyschopnosť, vyrovnaná bilancia a správna funkcia imunitného systému. Humínové kyseliny zo svojich chelátových väzieb uvoľňujú biogénne prvky len vtedy, ak ich organizmus potrebuje. Naopak ak sú v organizme v nadbytku, humínové kyseliny ich dokážu adsorbovať a tak nehrozí predávkovanie týmito prvkami.

2. Vychytávanie ťažkých kovov a ďalších toxínov: Humínové kyseliny majú výraznú absorpčnú schopnosť pre toxické látky

Úplne zamedziť vystavenie sa ťažkým kovom je v dnešnom svete žiaľ nereálne. Môžeme však predchádzať akumulácii týchto toxických prvkov v našom organizme ich pravidelným odstraňovaním, aby sme zamedzili možným alebo rozvíjajúcim sa zdravotným ťažkostiam. Detoxikácia organizmu pomocou humínových kyselín spočíva v ich prirodzenej afinite k ťažkým kovom (olovo, kadmium, ortuť alebo hliník). ,,V organizme sa nachádzajúci toxický kov vytlačí z väzby biogénny prvok viazaný chelátovou väzbou, ktorý sa stane využiteľným pre organizmus a toxický pre organizmus neprístupným. Táto vlastnosť výrazne znižuje resorpciu toxických kovov z potravín ale vysvetľuje aj ich odstránenie z organizmu.” uvádza doc. MVDr. Ladislav Vaško CSc.

Teda keď sa z molekuly humínovej kyseliny uvoľnia ľahšie prvky môže viazať prítomné ťažké kovy a následne ich z tela odstrániť. Zároveň dodáva, že ,,humínové kyseliny majú navyše výraznú adsorpčnú schopnosť aj pre iné toxické látky. Viažu na seba PCB a dioxíny, niektoré pesticídy, rôzne plesňové toxíny (mykotoxíny) vyskytujúce sa v potravinách a rôzne ďalšie karcinogény a mutagény.”

3. Antivírusové a protizápalové vlastnosti: Humínové kyseliny zabraňujú degradácii imunitných buniek

Imunitný systém pracuje nepretržite a v našom tele neustále prebieha kontrola a likvidácia rôznych patogénov. Aby však mohla začať imunitná reakcia, je potrebné aby bol patogén v organizme identifikovaný. Receptory imunitného systému preto musia byť schopné nežiadúce patogény rozoznávať, aby si s nimi následne funkčné imunitné bunky dokázali poradiť.

Prírodné humínové kyseliny vytvárajú pomerne silné komplexy so sacharidmi, aminokyselinami a peptidmi. Tieto komplexy následne umožňujú v tele produkovať glykoproteíny, ktoré sú schopné viazať sa na povrch NK buniek a T-lymfocitov. Tak môžu regulovať ich funkcie vrátane produkcie cytokínov, ktoré slúžia na komunikáciu medzi ďalšími imunitnými bunkami a ovplyvňujú imunitné reakcie. Humínové kyseliny tiež účinne napomáhajú zvyšovať aktivitu fagocitov a ich kapacitu pohlcovať patogény. Dokážu tak zastaviť replikáciu vírusov, ako sú HPV a HIV. Pri skúmaní protizápalového účinku humínových kyselín sa zistilo, že znižujú vylučovanie prozápalových cytokínov, čím tlmia zápal a majú antialergénny efekt. Schopnosť humínových kyselín ovplyvňovať imunitný systém celkovo spočíva v regulácii imunitnej aktivity a prevencii nadmernej aktivity. Slúžia teda ako imunomodulátory.

4. Antioxidačná aktivita: Humínové kyseliny sú schopné neutralizovať voľné radikály

Každá bunka, ktorá využíva enzýmy a kyslík na vykonávanie funkcií, je vystavená tvorbe a reakciám voľných radikálov kyslíka, ktoré majú potenciál spôsobiť bunke vážne poškodenie. Antioxidanty sú molekuly prítomné v bunkách, ktoré bránia týmto reakciám darovaním elektrónu voľným radikálom bez toho, aby sa samy destabilizovali. Nerovnováha medzi tvorbou voľných radikálov a antioxidantov je základom oxidačného stresu. Oxidačný stres môže poškodiť bunky, proteíny a DNA, čo môže prispieť k starnutiu. Môže tiež hrať úlohu pri rozvoji celého radu zdravotných stavov vrátane cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení, syndrómu chronickej únavy, aterosklerózy, zápalových ochorení, rakoviny a neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba.

Prírodné humínové kyseliny sa vyznačujú antioxidačnými vlastnosťami najmä vďaka vysokému obsahu hydroxylových a fenolových funkčných skupín vo svojej štruktúre. Tieto skupiny sa totiž môžu správať ako donory alebo akceptory elektrónov v závislosti od redoxného stavu organizmu. Prírodné humínové kyseliny sú tak schopné neutralizovať voľné radikály a najúčinnejšie práve najtoxickejší hydroxylový radikál.

5. Vplyv na nedostatok železa: Humínové kyseliny zvyšujú resorpciu železa

Anémia je stav charakterizovaný nedostatkom červených krviniek alebo hemoglobínu v krvi, čo môže viesť k únave, slabosti a iným príznakom. Prírodné humínové kyseliny zvyšujú resorpciu železa tým, že potláčajú vznik prozápalového cytokínu IL-6, ktorý indukuje syntézu hepcidínu. Anémia pri chronických zápaloch a infekciách sa vysvetľuje práve zvýšenou syntézou hepcidínu. Samotný hepcidín brzdí syntézu ďalších látok, ktoré sa zúčastňujú na transporte železa (ale aj iných katiónov) z črevného obsahu do enterocytu a väzbu na ferroportin.

Štúdia z roku 2019 zistila, že suplementácia humínovými kyselinami zvýšila hladiny sérového železa, feritínu a saturácie transferínu u anemických žien, čo naznačuje, že môže pomôcť zlepšiť vstrebávanie a využitie železa. Výskumníci z Frontiers in Nutrition tiež poznamenali, že ,,humínové kyseliny majú pozitívny vplyv na črevnú mikroflóru, čo môže prispieť k ch priaznivým účinkom na metabolizmus železa.”

Zaradenie prírodných humínových kyselín k Vašej bežnej zdravej strave je prírodnou prevenciou chorôb a môže mať potenciál aj ako prírodná forma liečby niektorých zdravotných stavov. Počas 3-mesačného stáleho vplyvu prírodných humínových kyselín v tráviacom trakte je totiž preukázateľné vylepšenie krvných parametrov, pečeňových testov, znižuje sa úroveň nahromadených toxínov v tele a zaznamenáte zvýšenú odolnosť Vášho organizmu na bežné choroby.

Naše organické výživové doplnky sú 100% prírodné, bez chemických úprav, aditív či konzervantov, vhodné pre rôzne skupiny obyvateľstva, ako sú dospelí, deti od troch rokov, športovci, seniori aj ľudia so zdravotnými ťažkosťami. Presný návod a odporúčania pre užívanie humínových kyselín nájdete v článku Ako užívať kapsuly HUMAC® Nativ