V dnešnom svete môže byť jedlo, ktoré konzumujeme, niekedy tichým útočníkom, ktorý skrýva potenciálne škodlivé látky, ktoré sa postupne hromadia v našom tele. Tieto toxické zvyšky vrátane dioxínov, PCB (polychlórovaných bifenylov), ťažkých kovov či pesticídov sú všadeprítomné v našom prostredí a môžu sa dostať do potravinového reťazca. Napríklad rezíduá pesticídov, ktoré sa použili pri pestovaní rastlín na krmivá, možno neskôr odhaliť pri testoch potravín živočíšneho pôvodu. Táto zákerná kontaminácia predstavuje vážnu hrozbu pre naše dlhodobé zdravie, pretože tieto toxíny majú tendenciu sa hromadiť v našom tele a časom dosahujú nebezpečnú úroveň.

Je však dôležité zdôrazniť, že žijeme v mieste a čase, kedy sa len veľmi zriedka stáva, že niekto zomrie v dôsledku požitia nejakej jedovatej potraviny. Prísne normy v EÚ v rámci systému včasného varovania pred škodlivými potravinami RASFF dohliadajú, aby sa prísne limity mykotoxínov, mikroorganizmov, ťažkých kovov, rezíduí pesticídov, alergénov atď. v našich potravinách neprekračovali. Chemické nebezpečenstvá môžu byť prítomné vo všetkých potravinách vrátane potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Čo však s nízkymi množstvami nežiadúcich látok, ktoré konzumujeme v našej rannej káve, desiatovom pečive a ovocí, obednom kurati či večernej ovsenej kaši? Ak každá z týchto potravín obsahuje len nepatrné množstvo rezíduí nežiadúcich látok, nastáva problém. Keďže zdravý človek konzumuje jedlo aspoň 3-krát do dňa každý deň, postupne dochádza k akumulácii týchto toxínov, ktoré môžu následne zaťažiť náš organizmus a kolektívne pracovať v jeho neprospech.

Konzumácia rozmanitej a vyváženej stravy môže pomôcť zmierniť riziko nadmerného vystavenia škodlivým látkam, keďže rôzne potraviny môžu obsahovať rôzne úrovne kontaminantov. Naše telo sa však týchto látok nedokáže zbaviť samo – preto je dôležité mu pomôcť s vychytávaním týchto toxínov. Práve z tohto dôvodu sme vyše 15 rokov vyvíjali radu výživových doplnkov na báze prírodných humínových kyselín, ktoré majú výraznú schopnosť pevne viazať tieto toxíny do svojej štruktúry a následne ich z tela odvádzať preč. Viažu na seba ťažké kovy, PCB, dioxíny, niektoré pesticídy aj rôzne plesňové toxíny (mykotoxíny) vyskytujúce sa v potravinách. 

Pravidelné užívanie prírodných humínových kyselín dokázateľne znižuje obsah jednotlivých toxínov v našom organizme. V rámci testovania krvných parametrov zamestnancov priemyselného závodu v Peru, v ktorom sú dlhodobo vystavený olovu, sa dosiahlo zníženie hladiny olova v krvi o 59% v priebehu len troch mesiacov

Zvyšujúce sa povedomie o prítomnosti týchto škodlivých látok v potravinách však našťastie vedie ľudí k informovaným rozhodnutiam o tom, čo jedia stále viac a viac. Pretože ak sme tým, čo jeme, mali by sme aj vedieť, čo jeme.